libreria specializzata in arte e architettura
english

email/login

password

ricordami su questo computer


Hai dimenticato la tua password?
inserisci il tuo email/login qui sotto e riceverai la password all'indirizzo indicato.

chiudi

FBtwittergoogleplus
libroco
ricerca avanzata

chiudi

OFFERTA DEL GIORNO

Giacinto Brandi 1621-1691. Catalogo Ragionato delle Opere.

Torino, 2015; 2 voll., br. in cofanetto, pp. 536, ill. b/n, 23 tavv. col., cm 21x30,5.

Prezzo di copertina: € 200.00

Giacinto Brandi 1621-1691. Catalogo Ragionato delle Opere.

costo totale: € 200.00 aggiungi al carrello carrello

Libri compresi nell'offerta:

Il Pittore Luigi Nono (1850-1918). Catalogo Ragionato dei Dipinti e dei Disegni. La Vita, i Documenti, le Opere.

Torino, 2006; 2 voll., ril. in cofanetto, pp. 576, 862 ill. b/n, 117 tavv. col., cm 25x34.
(Archivi dell'Ottocento).

OMAGGIO (Prezzo di copertina: € 250.00)

Il Pittore Luigi Nono (1850-1918). Catalogo Ragionato dei Dipinti e dei Disegni. La Vita, i Documenti, le Opere.

Cavaglieri. Catalogo Ragionato dei Dipinti: la Vita e le Opere. Catalogo delle Opere.

Torino, 2007; 2 voll., ril. in cofanetto, pp. 608, ill. b/n, 125 tavv. col., cm 25x35.
(Archivi dell'Ottocento).

OMAGGIO (Prezzo di copertina: € 250.00)

Cavaglieri. Catalogo Ragionato dei Dipinti: la Vita e le Opere. Catalogo delle Opere.

chiudi

Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive.

Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive.

CLEUP

Padova, 2016; br., pp. 120.
(Scienze dell'Educazione).

collana: Scienze dell'Educazione

ISBN: 88-6787-575-2 - EAN: 9788867875757

Testo in: testo in italiano  

Peso: 0.58 kg


Proceset që lidhen me përfshirjen duhet të aktivizohen në mënyrë të vetëdijshme nga mësuesit duke synuar objektiva projektimi të vlefshme. Nuk janë procese spontane. Të mësuarit, mësimdhënia dhe përfshirja janë të shenjuara nga një veprim i ndërsjelltë dhe, së bashku, ndihmojnë në rritjen e individit. Të mësuarit është një sfidë personale, dhe njëherazi, kolektive. Puna ndërmjet bashkëmoshatarëve, grupet kooperative të të mësuarit, ose tutoring-u i japin mundësi nxënësit me aftësi të kufizuara që të njohë vetveten nëpërmjet marrëdhënies me të tjerët. Teksi shqyrton kërkimin me titull "Të njihemi që të projektohemi" të ndërmarrë në provincën e Padovës me përfshirjen e disa klasave të shkollës nëntëvjeçare dhe të mesme.Në kapitullin përmbyllës paraqiten treguesit e përshtatshëm për të identifikuar elementet e një mësimdhënieje përfshirëse.

€ 15.00

spedito in 2/3 sett.


COMPRA ANCHEOFFERTE E PROMOZIONI

Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive.
802873198715195 88-6787-575-2 Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive. CLEUP https://immagini.libroco.it/immagini/jpgs_big/6397/3198715.jpg
LibroCo Italia 3198715 3198715 9788867875757 15.00 EUR Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive. https://immagini.libroco.it/immagini/jpgs_big/6397/3198715.jpg