libreria specializzata in arte e architettura
english

email/login

password

ricordami su questo computer


Hai dimenticato la tua password?
inserisci il tuo email/login qui sotto e riceverai la password all'indirizzo indicato.

chiudi

FBtwittergoogleplus
libroco
ricerca avanzata

chiudi

OFFERTA DEL GIORNO

Carlo Bononi. L'Ultimo Sognatore Dell'Officina Ferrarese.

Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 14 ottobre 2017 - 7 gennaio 2018.
A cura di Francesca Cappelletti, Giovanni Sassu, Cappelletti F., Ghelfi B. e Sassu G.
Traduzione di Archer M.
Ferrara, 2017; br., pp. 320, 320 ill. b/n e col., cm 23x28.

Prezzo di copertina: € 48.00

Carlo Bononi. L'Ultimo Sognatore Dell'Officina Ferrarese.

costo totale: € 48.00 aggiungi al carrello carrello

Libri compresi nell'offerta:

L'Autoritratto Ferrarese di Velázquez. Storia Autentica di una Scoperta "Impossibile". [Edizione Brossura].

Ferrara, 2005; br., pp. 56, ill. b/n e col., cm 17x24.

OMAGGIO (Prezzo di copertina: € 30.00)

L'Autoritratto Ferrarese di Velázquez. Storia Autentica di una Scoperta "Impossibile". [Edizione Brossura].

Saggi e memorie di storia dell'arte. 29.

Venezia, 2007; ril., pp. 350, ill. b/n, tavv. b/n, cm 21,5x30,5.
(Saggi e memorie di storia dell'arte. Rivista a cura del Centro di Cultura e Civiltà della Fondazione Giorgio Cini, Venezia. 29).

OMAGGIO (Prezzo di copertina: € 125.00)

Saggi e memorie di storia dell'arte. 29.

Museo della Cattedrale di Ferrara. Catalogo generale.

A cura di Berenice Giovannucci Vigi, Giovanni Sassu.
Ferrara, 2010; ril. in tela, pp. 240, ill. e tavv. b/n e col., cm 24x29.

OMAGGIO (Prezzo di copertina: € 40.00)

Museo della Cattedrale di Ferrara. Catalogo generale.

chiudi

Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive.

Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive.

CLEUP

Padova, 2016; br., pp. 120.
(Scienze dell'Educazione).

collana: Scienze dell'Educazione

ISBN: 88-6787-575-2 - EAN: 9788867875757

Testo in: testo in  italiano  

Peso: 0.58 kg


Proceset që lidhen me përfshirjen duhet të aktivizohen në mënyrë të vetëdijshme nga mësuesit duke synuar objektiva projektimi të vlefshme. Nuk janë procese spontane. Të mësuarit, mësimdhënia dhe përfshirja janë të shenjuara nga një veprim i ndërsjelltë dhe, së bashku, ndihmojnë në rritjen e individit. Të mësuarit është një sfidë personale, dhe njëherazi, kolektive. Puna ndërmjet bashkëmoshatarëve, grupet kooperative të të mësuarit, ose tutoring-u i japin mundësi nxënësit me aftësi të kufizuara që të njohë vetveten nëpërmjet marrëdhënies me të tjerët. Teksi shqyrton kërkimin me titull "Të njihemi që të projektohemi" të ndërmarrë në provincën e Padovës me përfshirjen e disa klasave të shkollës nëntëvjeçare dhe të mesme.Në kapitullin përmbyllës paraqiten treguesit e përshtatshëm për të identifikuar elementet e një mësimdhënieje përfshirëse.

€ 15.00

spedito in 2/3 sett.


COMPRA ANCHEOFFERTE E PROMOZIONI

Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive.
802873198715195 88-6787-575-2 Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive. CLEUP https://immagini.libroco.it/copertine/IMMAGINI/6397/3198715.jpg
LibroCo Italia 3198715 3198715 9788867875757 15.00 EUR Pensare la didattica come pratica inclusiva. Riflessioni, ricerche, prospettive. https://immagini.libroco.it/copertine/IMMAGINI/6397/3198715.jpg